Hullegie Juridisch AdviesWerknemer

Heb je als werknemer vragen op het gebied van arbeidsrecht? Dan staat Hullegie Juridisch Advies je graag bij om samen met jouw werkgever tot een passende oplossing te komen.

Als werknemer kan je in een lastige werksituatie terechtkomen, soms kan het zelfs leiden tot een arbeidsgeschil tussen jou en je werkgever.

Over de volgende onderwerpen kan ik je adviseren:

  • Arbeidsovereenkomst: Heb je vragen over jouw arbeidsvoorwaarden? Wil je weten of er een concurrentiebeding mag worden opgenomen, of de werkgever de arbeidsovereenkomst (tussentijds) mag opzeggen of dat er een proeftijd mag worden opgenomen?
  • Ontslag: Als je ontslagen wordt kun je verschillende vragen hebben. Heb je bijvoorbeeld wel recht op een WW-uitkering? Krijg je een transitievergoeding? Heeft de werkgever zich wel gehouden aan de opzegtermijn?
  • Arbeidsongeschiktheid: Als werknemer kan je ziek worden. Welke rechten en plichten heb je dan? Krijg je je loon volledig doorbetaald of word je gekort op jouw loon? Kan je na twee jaar ziekte aanspraak maken op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)? Mag je als werknemer worden ontslagen als je ziek bent?
  • Disfunctioneren: Als werknemer kan je te horen hebben gekregen dat je niet goed functioneert. Maar kan je ook zomaar worden ontslagen wegens disfunctioneren? En wat mag je van jouw werkgever verwachten?
  • Vaststellingsovereenkomst: Wat moet je als werknemer doen als je een vaststellingsovereenkomst aangeboden krijgt?
  • Verstoorde arbeidsverhouding:  Is er sprake van een ernstige verstoorde arbeidsverhouding? Kan je worden ontslagen wegens een verstoorde arbeidsverhouding?
  • Werkgeversaansprakelijkheid: Welke verplichtingen heeft jouw werkgever? Is jouw werkgever aansprakelijk als jou wat overkomt tijdens de werkzaamheden?

Staat jouw vraag er niet bij? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op om te kijken naar de mogelijkheden.

Hullegie Juridisch Advies werkt op basis van een uurtarief. Tijdens het eerste gesprek wordt de hoogte van het uurtarief besproken.
Het is ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken.