Hullegie Juridisch AdviesPrivacy Statement

Dit is de privacyverklaring van Hullegie Juridisch Advies.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.In deze privacyverklaring kan je informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Je kunt contact met ons opnemen als je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebt over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens of als je een klacht wilt indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens.
Hullegie Juridisch Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerking persoonsgegevens 

Hullegie Juridisch Advies verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Hullegie Juridisch Advies verwerkt:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Lidmaatschap vakbond
 • BSN

Doel en grondslag verwerken persoonsgegevens

Hullegie Juridisch Advies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van jouw betaling;
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Jou te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij jou af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hullegie Juridisch Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hier wordt gedoeld op besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Hullegie Juridisch Advies bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waardoor jouw gegevens worden verzameld. Hullegie Juridisch Advies hanteert een bewaartermijn van vijf jaar.

Delen van persoonsgegeven met derden

Hullegie Juridisch Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Gebruiken cookies, of vergelijkbare technieken

Hullegie Juridisch Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Hullegie Juridisch Advies gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Gegevens inzien, aapassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hullegie Juridisch Advies en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Beveiligen persoonsgegevens

Hullegie Juridisch Advies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met Hullegie Juridisch Advies.