Hullegie Juridisch AdviesWerkgever

Als werkgever krijg je vaak te maken met het arbeidsrecht. Heb je vragen op het gebied van arbeidsrecht? Dan staat Hullegie Juridisch Advies je graag bij.

Over de volgende onderwerpen kan ik je adviseren:

  • Opstellen en wijzigen van een arbeidsovereenkomst: Aan welke voorwaarden moet een arbeidsovereenkomst voldoen? Mag je als werkgever een arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen of is hier overeenstemming voor nodig? Aan welke eisen moet een concurrentiebeding voldoen? En is het mogelijk om een proeftijd op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
  • Disfunctioneren werknemer: Welke stappen zet je als werkgever als een werknemer niet goed functioneert? Moet de werknemer in de gelegenheid worden gesteld om zich te verbeteren? Welke termijn geldt hiervoor?
  • Verstoorde arbeidsverhouding: Wanneer is er sprake van een verstoorde arbeidsverhouding? Kan de werknemer worden ontslagen wegens een verstoorde arbeidsverhouding? Moet er een verzoek tot ontbinding bij de kantonrechter worden ingediend?
  • Bezwaar maken tegen een Wia beschikking of loonsanctie: Hoe maak je bezwaar tegen een Wia beschikking? Welke termijn geldt hiervoor? En wat moet je als werkgever doen als je een loonsanctie van het UWV hebt ontvangen?
  • Ontslag: Aan welke regels moet je je houden als je een werknemer ontslaat? Wat is de opzegtermijn, moet er toestemming worden gevraagd aan het UWV? en heeft de werknemer recht op een transitievergoeding of
  • Werkgeversaansprakelijkheid: Wat is werkgeversaansprakelijkheid en wanneer heb ik aan de zorgplicht voldaan?
  • Vaststellingsovereenkomst: Wanneer is het verstandig om een vaststellingsovereenkomst met jouw werknemer te sluiten?
  • Ziekte en re-integratie: Welke verplichtingen heb je als jouw werknemer zich ziekmeldt? Moet je het loon doorbetalen? Is he volgen van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht?

Staat jouw vraag er niet bij? Of heb je andere vragen? Neem dan contact op om te kijken naar de mogelijkheden.

Hullegie Juridisch Advies werkt op basis van een uurtarief. Tijdens het eerste gesprek wordt de hoogte van het uurtarief besproken.
Het is ook mogelijk om een vaste prijsafspraak te maken.