Hullegie Juridisch AdviesVaststellingsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan op verschillende manier eindigen. Bij ontslag met wederzijds goedvinden, leggen werknemer en werkgever alle afspraken over het ontslag schriftelijk vast in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Er is geen tussenkomst van het UWV of kantonrechter nodig.

In een vaststellingsovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over onder andere:

  • Datum
  • Vrijstelling van werkzaamheden
  • Ontslagvergoeding
  • Opzegtermijn
  • Eindafrekening
  • Getuigschrift
  • Concurrentiebeding
  • Outplacement
  • Bijdrage voor juridisch advies

Hullegie Juridisch Advies adviseert zowel werknemers als werkgevers bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst.

Werknemer

Heb je als werknemer een vaststellingsovereenkomst ontvangen en wil je weten of je akkoord moet gaan? Het is verstandig om deze altijd te laten controleren. Van belang is dat alle gegevens juist geformuleerd zijn. Als de vaststellingsovereenkomst niet juist is opgesteld, dan kan het UWV oordelen dat je geen recht op hebt op een WW-uitkering. Daarnaast is het belangrijk dat de ontslagvergoeding goed berekend is.

Hullegie Juridisch Advies helpt je graag bij deze vragen en de onderhandeling.  Er kan bijvoorbeeld worden bekeken of een budget voor outplacement of scholing kan worden gerealiseerd. Het is gebruikelijk dat de werkgever betaalt voor jouw juridische bijstand, daarom kan Hullegie Juridisch Advies meestal volledig kosteloos voor jou de onderhandeling voeren.

Werkgever

Als werkgever kan je vragen hebben over het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. Wanneer is het bijvoorbeeld verstandig om een vaststellingsovereenkomst aan te bieden? Dit heeft meestal alleen zin als er sprake is van een goede ontslagreden, zoals disfunctioneren of verstoorde arbeidsverhouding. Door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst hoef je als werkgever niet meer een ontslagprocedure bij de kantonrechter of UWV te starten. Hierdoor kan het ontslag sneller worden afgewikkeld. In de meeste gevallen stelt de werkgever de vaststellingsovereenkomst op en begint daarmee de onderhandeling.

Heb je vragen over het sluiten van een vaststellingsovereenkomst? Neem dan contact op met Hullegie Juridisch Advies en ik help je graag bij de onderhandeling en het vastleggen van de afspraken.